Corona-virus: financiële luik kinesitherapeuten

Als u overgaat tot het volledig sluiten van uw praktijk of het behandelen van enkel de urgente patiënten, zijn er steunmaatregelen die geregeld worden door uw sociaal secretariaat. Hieronder staan de maatregelen die voor onze beroepsgroep al van kracht zijn. Indien u hierover vragen hebt neemt u best contact op met uw sociaal secretariaat en uw boekhouder.

1.            Betalingsuitstel

Je kan uitstel van betaling vragen voor het 1e en 2e kwartaal van 2020.

Je stuurt hiervoor een mail voor 15 juni 2020. Om dit aan te vragen, heeft het sociaal secretariaat volgende gegevens nodig:

•             naam, voornaam en woonplaats van de zelfstandige of zelfstandigen bij meerdere personen;

•             naam en zetel van zijn bedrijf;

•             ondernemingsnummer

•             bewijsstukken dat je getroffen bent door corona (bijvoorbeeld doktersattest, quarantaine, daling reservaties, afname bezetting, toename annulering…)

 

2.            Vermindering van sociale bijdragen

Indien je inkomen zal dalen, kan je een vermindering van de sociale bijdragen aanvragen.

 

3.            Vrijstelling van sociale bijdragen (enkel in hoofdberoep/ meewerkende echtgenoot mogelijk)

Heb je door het coronavirus tijdelijke  financiële problemen zodat het voor u niet mogelijk is om de bijdragen te betalen, kan je ook een vrijstelling vragen. Vrijgestelde kwartalen tellen echter niet mee voor jouw pensioenopbouw. Maar je hebt wel de mogelijkheid om deze bijdragen later binnen de 5-jarige verjaringstermijn bij te betalen, om zo jouw pensioenrechten toch nog te vrijwaren.

 

4.            Uitkering (enkel in hoofdberoep/ meewerkende echtgenoot mogelijk)

 

Ziekte-uitkering

Als je zelf ziek bent, kan je bij jouw ziekenfonds terecht voor een ziekte-uitkering. Je wordt dan vanaf de 1ste dag ziekte vergoed, op voorwaarde dat je minstens 8 dagen ziek bent.

Contacteer hiervoor zo snel mogelijk uw behandelende arts en uw ziekenfonds.

 

Overbruggingsrecht

Het is ook mogelijk dat je jouw activiteit moet onderbreken omwille van het coronavirus.

Bijvoorbeeld omdat:

  • de overheid een gedwongen stopzetting heeft opgelegd
  • de zelfstandige zelf in quarantaine moet;
  • zijn werknemers niet komen opdagen omdat ze in quarantaine zitten;
  • de leveringen onderbroken worden;
  • er een afname van activiteit is (daling reservaties, afname bezetting, toename annuleringen, …), waardoor het verderzetten van de activiteit verlies laten wordt.

 

Als je zelf niet effectief ziek bent en geen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan krijgen, kan je beroep doen op het overbruggingsrecht (gedwongen stopzetting - gebeurtenis met economische impact).

Om het overbruggingsrecht te kunnen krijgen, moet je voor het einde van het tweede kwartaal na de onderbreking of stopzetting een aanvraag indienen.

Indien dit het geval is neemt u ook contact op met uw sociaal secretariaat.

 

5. De onderhandelingen over de Vlaamse steunmaatregelen (hinderpremie) zijn nog NIET afgerond. Deze premie is dus tot op heden nog niet van toepassing voor ons.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×